Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566…
พฤศจิกายน 30, 2022

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.…
พฤศจิกายน 15, 2022

ประชาสัมพันธ์งานภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์งานภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี…
พฤศจิกายน 07, 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566…
ตุลาคม 31, 2022

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

กองคลัง มีความประสงค์จะดำเนินการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้ในการทำงาน…
ตุลาคม 20, 2022

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565…
ตุลาคม 17, 2022

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ…
ตุลาคม 10, 2022

รายงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนี…
ตุลาคม 04, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบ…
ธันวาคม 02, 2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างลัฎฐิวัน ดำเนินการจัดโครงการวุ้นแสนอร่อย (ภูมิปัญญาท้องถิ่นสีวุ้นได้จากธรรมชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างลัฎฐิวัน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการวุ้นแสนอร่อย…
พฤศจิกายน 22, 2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างลัฎฐิวัน ดำเนินการจัดโครงการทอผ้าฝ้ายมัดมี่ย้อมคราม (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างลัฎฐิวัน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการทอผ้าฝ้ายมัด…
พฤศจิกายน 18, 2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังงู ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเรืองชัย ดำเนินการจัดโครงการหนูน้อยตำส้มตำ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังงู ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเรืองชัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู…
พฤศจิกายน 17, 2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังซ่อน ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกถาวร ดำเนินการจัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำนา) ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังซ่อน ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกถาวร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู…
พฤศจิกายน 17, 2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง ดำเนินการจัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมไทยข้าวต้มมัด) ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการภูมิปัญญาท้องถ…
พฤศจิกายน 16, 2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังงู ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเรืองชัย ดำเนินการจัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมไทยข้าวต้มมัด) ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังงู ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเรืองชัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู…
พฤศจิกายน 16, 2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ดำเนินการจัดโครงการการท้องนาบ้านฉัน ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการการท้องนาบ้านฉัน ประ…
พฤศจิกายน 16, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง ::.

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลพังงู ในจุดที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง จำนวน 20 สาย

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลพังงูในจุดที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง จำนวน 20 สาย เขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู (วงเงินงบประมาณ 172,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 172,000 บาท)…
พฤศจิกายน 17, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 (วงเงินงบประมาณ 499,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 499,000 บาท)
พฤศจิกายน 10, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 (วงเงินงบประมาณ 295,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 295,000 บาท)
พฤศจิกายน 10, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 (วงเงินงบประมาณ 244,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 244,000 บาท)
พฤศจิกายน 10, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1

ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านพังงู หมู่ที่ 1 (วงเงินงบประมาณ 497,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 497,000 บาท)
พฤศจิกายน 10, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (วงเงินงบประมาณ 494,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 483,000 บาท)
พฤศจิกายน 08, 2022

ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (วงเงินงบประมาณ 80,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 80,000 บาท)
พฤศจิกายน 08, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10 (วงเงินงบประมาณ 288,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 282,000 บาท)
พฤศจิกายน 08, 2022

.:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: แผนที่ดาวเทียม ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการป้องกันการทุจริต ::.

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้29
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้321
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้29
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6852
mod_vvisit_counterเดือนนี้3603
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว32550
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1126395

We have: 9 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.225.221.130
 , 
วันที่ 04 ธ.ค. 2022

.:: ลิงค์แนะนำ ::.