Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566…
มีนาคม 29, 2023

ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566…
มีนาคม 23, 2023

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) ประจำปีงบประมาณ 2566…
มีนาคม 20, 2023

คู่มือ การบริหารจจัดการความเสี่ยง

คู่มือ การบริหารจัดการความเสี่ยง…
มีนาคม 20, 2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบ…
มีนาคม 15, 2023

ประกาศ รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งแจ้งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งแจ้งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2566…
มีนาคม 15, 2023

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ประจำเดือนมีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ประจำเดือนมีนาคม 2566…
มีนาคม 13, 2023

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่...…
มีนาคม 07, 2023

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการประชาคมเคลื่อนที่ ในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการประชาคมเคลื่อนที่ ใ…
มีนาคม 29, 2023

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แจกถังขยะแทนถังขยะที่ชำรุด/เสียหาย ในพื้นที่ตำบลพังงู หมู่ที่ 1-15

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ลงพื้นที่แจกถังขยะแทนถังขยะที่ชำรุด/เสียหาย ในพื้นที่ตำบลพังงู หมู่ที่ 1…
มีนาคม 21, 2023

เจ้าหน้าที่ ดำเนินการดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการดูแลและควบคุมเหตุเพลิงไหม้ โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำ…
มีนาคม 21, 2023

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคแก่ประ…
มีนาคม 21, 2023

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี…
มีนาคม 13, 2023

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรการทำเบเกอรี่และกาแฟโบราณ) ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (หลักสูตรการทำเบเกอรี่และกาแ…
กุมภาพันธ์ 28, 2023

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2566

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรม…
กุมภาพันธ์ 24, 2023

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบ…
กุมภาพันธ์ 10, 2023

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง ::.

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว (เมรุ) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว (เมรุ) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินงบประมาณ 900,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 900,000 บาท)…
มีนาคม 23, 2023

ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว (เมรุ) หมู่ที่ 9

ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว (เมรุ) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (วงเงินงบประมาณ 900,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 900,000 บาท)
มีนาคม 20, 2023

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว (เมรุ) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว (เมรุ) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินงบประมาณ 900,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 900,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 06, 2023

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ E2/2566 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว (เมรุ) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ E2/2566การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว (เมรุ) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (วงเงินงบประมาณ 900,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 900,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 06, 2023

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลเดี่ยว-บ้านค้อใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-05 สายแยก อด.ถ.องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู-สงวย(กม.ที่ 2+400)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลเดี่ยว-บ้านค้อใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-05 สายแยก อด.ถ.องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู-สงวย(กม.ที่ 2+400) บ้านตาลเดี่ยว-บ้านค้อใหญ่ จาก กม.0+000 ถึง กม. 3+255 ตำบลพังงู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินงบประมาณ 5,148,743.02 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 5,148,743.02 บาท)…
มกราคม 30, 2023

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ E1/2566 การจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลเดี่ยว-บ้านค้อใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-05 สายแยก อด.ถ.องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู-สงวย(กม.ที่ 2+400)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ E1/2566 การจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลเดี่ยว-บ้านค้อใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-05 สายแยก อด.ถ.องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู-สงวย(กม.ที่ 2+400) บ้านตาลเดี่ยว-บ้านค้อใหญ่ จาก กม.0+000 ถึง กม. 3+255 ตำบลพังงู) (วงเงินงบประมาณ 5,148,743.02 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 5,148,743.02 บาท)…
มกราคม 30, 2023

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลเดี่ยว-บ้านค้อใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-05 สายแยก อด.ถ. องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู-สงวย (กม.ที่ 2+400)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลเดี่ยว-บ้านค้อใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.140-05 สายแยก อด.ถ.องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู-สงวย(กม.ที่ 2+400) บ้านตาลเดี่ยว-บ้านค้อใหญ่ จาก กม.0+000 ถึง กม. 3+255 ตำบลพังงู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินงบประมาณ 5,148,743.02 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 5,148…
มกราคม 24, 2023

ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10

ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10 (วงเงินงบประมาณ 210,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 209,000 บาท)
มกราคม 20, 2023

.:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: แผนที่ดาวเทียม ::.


.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ ::.

การเผยข้อมูลข่าวสารของ อบต.พังงู อยู่ในระดับใด?

ผลลัพธ์

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้65
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9459
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้28183
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว76884
mod_vvisit_counterเดือนนี้119967
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว37799
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1335305

We have: 102 guests online
IP ของคุณ: 3.239.6.58
 , 
วันที่ 31 มี.ค. 2023

.:: ลิงค์แนะนำ ::.