Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"  …
มกราคม 04, 2022

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  …
มกราคม 01, 2022

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565…
ธันวาคม 30, 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการ…
ธันวาคม 28, 2021

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้…
ธันวาคม 28, 2021

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่...…
ธันวาคม 15, 2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565…
พฤศจิกายน 30, 2021

การยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการเลือกตั้ง (ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพังงูอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี เรื่…
พฤศจิกายน 26, 2021

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกคน จัดโครงการความปล…
ธันวาคม 29, 2021

อบต.พังงู ร่วมกับ รพ.สต.พังงู และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพังงู ร่วมกันจัดโครงการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาเขตพื้นที่ตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

องค์กรบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพังงู และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล…
พฤศจิกายน 12, 2021

อบต.พังงู ร่วมกับ รพ.สต.พังงู และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพังงู ร่วมกันจัดโครงการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาเขตพื้นที่ตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1)

องค์กรบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพังงู และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล…
พฤศจิกายน 05, 2021

กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคโควิด (covid-19) ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกคน จัดกิจกรรมเดินรณ…
ตุลาคม 12, 2021

มอบทุนอุปการะเด็กตามแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชินูปถัมภ์​ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับ นายพจศกร​ ศรีหาบัติ (พัฒนาการ​อำเภอ ปฏิบัติราชการแทน นายอำเภอหนอ…
กันยายน 08, 2021

อบต.พังงู ร่วม กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค มอบให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 8 ราย

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู พร้อมด้วย พ.อ.สมัชญกาญจน์ จันทร์ไทย (หน. กนผ./ขว. กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี…
สิงหาคม 11, 2021

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" สร้างศูนย์พักคอย ผู้ป่วยโควิด-19

องค์กรบริหารส่วนตำบลพังงู โดยนายวิศรุต ชัยสว่าง (ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบลพังงู)…
สิงหาคม 10, 2021

อบต.พังงู ร่วมกับ อสม.ทั้ง 15 หมู่บ้าน ลงพื้นที่แจกทรายอะเบท และพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับ กำนันตำบลพังงู และ อสม. ทั้ง 15 หมู่บ้าน ลงพื้นที่แจกทรายอะเบท แ…
สิงหาคม 02, 2021

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Ce…
กรกฏาคม 25, 2021

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง ::.

ราคากลาง โครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4

ราคากลาง โครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (วงเงินงบประมาณ 170,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 169,000 บาท)
ธันวาคม 09, 2021

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินงบประมาณ 1,430,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 1,430,000 บาท)…
พฤศจิกายน 02, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ อบต.พังงู

ราคากลาง โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ อบต.พังงู 236 หมู่ที่ 4 ตำบลพังงู (วงเงินงบประมาณ 1,430,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 1,430,000 บาท)
ตุลาคม 19, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10 (วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 250,000 บาท)
ตุลาคม 19, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (วงเงินงบประมาณ 175,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 174,000 บาท)
ตุลาคม 19, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเรืองชัย หมู่ที่ 7

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเรืองชัย หมู่ที่ 7 (วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 250,000 บาท)
ตุลาคม 19, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 (วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 250,000 บาท)
ตุลาคม 19, 2021

.:: สรุป/รายงานการประชุม ::.

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้111
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้326
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3951
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4901
mod_vvisit_counterเดือนนี้13594
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15380
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด336712

We have: 6 guests online
IP ของคุณ: 107.21.85.250
 , 
วันที่ 23 ม.ค. 2022

.:: ลิงค์แนะนำ ::.