Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562…
ตุลาคม 07, 2019

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง…
กันยายน 30, 2019

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562…
กันยายน 30, 2019

รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2562 (ณ วั…
กันยายน 24, 2019

ประชาสัมพันธ์ สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างใหม่

ประชาสัมพันธ์ สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างใหม่ ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้…
กรกฏาคม 23, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้…
กันยายน 27, 2019

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้…
กันยายน 12, 2019

โครงการนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอ…
สิงหาคม 28, 2019

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2562

กองการศึกษา ฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบป…
สิงหาคม 22, 2019

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท…
สิงหาคม 14, 2019

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท…
สิงหาคม 09, 2019

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท…
สิงหาคม 06, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังงู หมู่ที่ 1

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังงู หมู่ที่ 1 (วงเงินงบประมาณ 474,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 474,000 บาท)
กันยายน 18, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านม่วง หมู่ที่ 8

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (วงเงินงบประมาณ 450,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 450,000 บาท)
กันยายน 18, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 02, 2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,662,531.95 บาท)…
สิงหาคม 13, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 2,662,531.95 บาท)…
กรกฏาคม 30, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (วงเงินงบประมาณ 238,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 228,000 บาท)
กรกฏาคม 22, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 19, 2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,845,007.42 บาท)…
มิถุนายน 04, 2019

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้45
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้32
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้45
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว428
mod_vvisit_counterเดือนนี้752
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2732
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด35481

We have: 1 guests online
IP ของคุณ: 3.227.233.78
 , 
วันที่ 14 ต.ค. 2019

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.