Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562…
เมษายน 16, 2019

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562…
เมษายน 16, 2019

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562…
มกราคม 13, 2019

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

ประกาศกองคลัง อบต.พังงู เรื่อง โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562…
ธันวาคม 29, 2018

สารคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำพุทธศักราช 2562 (วันเสาร์ที่ 12 มกราคม…
ธันวาคม 26, 2018

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562

ประกาศ อบต.พังงู เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562…
ธันวาคม 17, 2018

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพังงู ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพังงู ประจำปีการศ…
เมษายน 11, 2019

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562…
เมษายน 09, 2019

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับประชาชนชาวตำบลพังงู จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องใ…
เมษายน 05, 2019

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาในตำบลพังงูขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษ…
มีนาคม 29, 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรด้วย 3Rs

นายวิศรุต ชัยสว่าง (ปลัด อบต.พังงู ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.พังงู) ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมอุดรธานี…
มีนาคม 26, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางสายแยกวัดสว่างโพนตาล-นางไพมณี-ห้วยหนองหิน (ช่วงสว่างโพนตาล - บ้านนางศุภลักษณ์ งามดี)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางสายแยกวัดสว่างโพนตาล-นางไพมณี-ห้วยหนองหิน (ช่วงสว่างโพนตาล - บ้านนางศุภลักษณ์ งามดี)) (วงเงินงบประมาณ 196,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 180,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังงู หมู่ที่ 11 สายทางสายถนนหนองหานกุมภวาปี-วัดท่าแห่ (ช่วงถนนหนองหานกุมภวาปี-ที่นานางพรทิพย์ บุญสิทธิ์)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (สายทางสายถนนหนองหานกุมภวาปี-วัดท่าแห่ (ช่วงถนนหนองหานกุมภวาปี-ที่นานางพรทิพย์ บุญสิทธิ์)) (วงเงินงบประมาณ 450,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 415,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายคำผา งามหนัก - บ้านนายสำเภา นากลางดอน

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนายคำผา งามหนัก - บ้านนายสำเภา นากลางดอน) (วงเงินงบประมาณ 207,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 191,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางสายสวนนายทองลี อย่างสวย-ที่สวนนางบัวใส สีเหลือง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางสายสวนนายทองลี อย่างสวย-ที่สวนนางบัวใส สีเหลือง) (วงเงินงบประมาณ 76,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 69,900 บาท)…
กุมภาพันธ์ 08, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางสายซอยสวนนางเรียง-ที่นานางสมัย เชยชม

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางสายซอยสวนนางเรียง-ที่นานางสมัย เชยชม) (วงเงินงบประมาณ 43,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 39,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 08, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางที่สวนนางบัวใส สีเหลือง-ทางหลวง 1071

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางที่สวนนางบัวใส สีเหลือง-ทางหลวง 1071) (วงเงินงบประมาณ 43,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 40,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 08, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางสายหน้าวัดสว่างโพนตาล-หนองฟาน

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางสายหน้าวัดสว่างโพนตาล-หนองฟาน (ช่วงหน้าวัด - ที่นากุลสตรี บุญซ้อน)) (วงเงินงบประมาณ 86,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 79,800 บาท)…
กุมภาพันธ์ 08, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10(วงเงินงบประมาณ 449,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 415,000 บาท)
ธันวาคม 26, 2018

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้83
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้124
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว366
mod_vvisit_counterเดือนนี้1163
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1024
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด24026

We have: 1 guests online
IP ของคุณ: 3.88.161.108
 , 
วันที่ 23 เม.ย. 2019

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.