Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1…
พฤศจิกายน 06, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563…
พฤศจิกายน 05, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กองคลัง)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (กองคลัง)…
พฤศจิกายน 05, 2020

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เว็บไซต์ยกระดับเจตจำนงทางก…
พฤศจิกายน 04, 2020

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 ได้ที่นี่...…
ตุลาคม 30, 2020

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563…
ตุลาคม 09, 2020

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่...…
ตุลาคม 07, 2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2563…
ตุลาคม 07, 2020

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เ…
กันยายน 16, 2020

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอ…
สิงหาคม 27, 2020

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก…
สิงหาคม 26, 2020

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จานกาบหมาก จังหวัดเลย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย จังหวังหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ กลุ่มอาชีพผลิตภัณ…
สิงหาคม 21, 2020

โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสวัสดิการสังคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ช…
สิงหาคม 21, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2…
สิงหาคม 13, 2020

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1…
สิงหาคม 05, 2020

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับโรงเรียนบ้านเรืองชัย จัดโครงกา…
กรกฏาคม 31, 2020

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในตำบลพังงู ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในตำบลพังงู ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้…
กรกฏาคม 15, 2020

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 50,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 50,000 บาท)
กันยายน 18, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู หมู่ที่ 4 (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 1,430,000 บาท)…
กันยายน 18, 2020

โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู หมู่ที่ 4 (วงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 1,430,000 บาท)
กันยายน 18, 2020

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 70,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 70,000 บาท)
กันยายน 09, 2020

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดียว (เมรุ) บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดียว (เมรุ) บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 900,000 บาท)…
สิงหาคม 31, 2020

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำสาธารณะหนองหญ้ารังกา บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำสาธารณะหนองหญ้ารังกา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 600,000 บาท)…
สิงหาคม 26, 2020

โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำสาธารณะหนองหญ้ารังกา บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำสาธารณะหนองหญ้ารังกา บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (วงเงินงบประมาณ 620,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 600,000 บาท)
สิงหาคม 19, 2020

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดียว (เมรุ) บ้านนาดี หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานแบบเตาเดียว (เมรุ) บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (วงเงินงบประมาณ 930,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 900,000 บาท)
สิงหาคม 19, 2020

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้141
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้239
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้380
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1309
mod_vvisit_counterเดือนนี้10365
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5549
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด112654

We have: 2 guests online
IP ของคุณ: 18.234.255.5
 , 
วันที่ 24 พ.ย. 2020

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.